Mülkiyet Vergilendirilmesi

Mülkiyet Vergilendirilmesi

Alıcı satın aldığı gayrimenkulün “Tapu Devir Harcını” ödemekle yükümlüdür. 

Tapu Devir Harcı, Tapu devri yapılacağı zaman Kuzey Kıbrıs Tapu Dairesi’ne ödenmektedir. Alıcının ilk gayrimenkulü olması durumunda indirimli olarak satın alınan gayrimenkulün satış fiyatının %3’ü Kadar Muafiyet kullanabilir .


İndirim hakkını daha önce kullanmış olan tüm şahıslar için bu oran %6’dir. İlaveten Katma Değer Vergisi (KDV) ve Stopaj vergisi ödenmektedir .  

KDV miktarı gayrimenkulün satış değerinin %5’i kadardır.


Stopaj Vergisi ise satıcı tarafından Vergi Dairesi’ne ödenir. Kar amacı güden satıcılar (müteahhit) için %4.8 olan bu oran, kar amacı gütmeyen (sahibinden) satıcılar için ise % 2,8 tir.